Planlagte kull

Wilma "Need You To Love Me" har vært på besøk hos Hugo "Memus Professor Higgins". Hugo har/er:HD A, ED clear,

CEA clear MDR 1 +/+ (Geneticle clear)

Hugo eies av Lotta Jidegren,

Shelteam Kennel , Landvetter, Sverige.

25 november ble det født 4 vakre prinsesser

Alt bra med mor og barn

Dette er vårt Y-kull